3M PELTOR Serie X

Ptec har ett långt och framgångsrikt samarbete tillsammans med 3M Svenska AB.
Så här säger Désirée Forsblad-Stahl, Senior Channel Marketer på 3M Svenska, om displaystället för 3M PELTOR Serie X:

– Jag tycker om det displayställ vi utvecklade för X-serien, 3M PELTOR X hörselkåpor. Det är ett passivt hörselskydd, alltså utan radio. Kåporna är färgkodade i fem olika färger, där de olika färgerna indikerar vilken dämpning kåpan har – från låg till hög. Vi ville skapa ett displayställ som återförsäljarna kunde dra nytta av i butik. Det skulle ta liten golvyta i anspråk men ändå ge möjlighet till exponering av de fem olika modellerna samt erbjuda plockplats för snabb åtkomst av varan. Vi lyckades dessutom formge stället i X-form! Stället är ett exempel på hur samarbetet mellan oss på 3M och Ptec ser ut när det är som bäst eftersom åf-butikerna är lika nöjda med ställen som vi är.

3M 1
3M 4
3M 5

Lär dig mer om produkterna 3M PELTOR Serie X

Läs hela intervjun med Désirée Forsblad-Ståhl rörande samarbetet mellan Ptec och 3M Svenska AB 

Kontakta oss för att diskutera ditt behov