Följ Ptec:s 3 enkla steg när du ska köpa butiksinredning

Funderar du på att inreda butiken? Följ dessa enkla steg innan du sätter igång!

Ska du inreda din butik? Följ Ptec:s enkla steg

Ladda ner dessa tips som pdf »

Steg 1 » Dina önskemål

 • Vad är du ute efter?
 • Är det inredning till en hel butik eller vill du lyfta fram en enskild produkt?
  Oavsett skälet så bör du fundera på vad syftet med inredningen är. Är till exempel inredningen viktig för att stärka känslan du vill uppnå i butiken? Eller handlar det om att du vill placera en särskild vara i blickfånget? Ska det vara enklare att städa?
 • Hur ser det ut i lokalen nu?
  Ta bilder på den oinredda miljön, eller på det område som du vill förändra. Komplettera gärna med skisser och inspirationsbilder. Kanske har du sett någon annan som har en bra lösning som du har inspirerats av?


Steg 2 »
Fokusera på fakta

 • Mät ytan du vill inreda.
 • Fundera på vilken färg du vill ha på butiksinredningen.
 • Hur många displayställ behövs?
 • Hur mycket ska stället rymma?
 • Behöver du ha utrymme för budskap?
 • Vill du ha plats för belysning?
 • Ska displaystället vara fast eller försett med hjul?
 • Har du önskemål om hur mycket golvyta som får tas i anspråk?
 • Ska displaystället tåla utomhusförvaring?
 • Behöver inredningen vara ESD-säkrad? (mot statisk elektricitet)

 

Steg 3 » Budget

 • Har du någon budget för uppdraget? (Vill du ha en dyr, billig eller medeldyr lösning?)
 • När ska inredningen vara klar?

 

Ptec Inredningar har alltid standardiserade butikssystem i lager. Färg beställs efter order.