1 års garanti på Ptec- och HFLEX-produkter

Du kan vara lugn. Ptec erbjuder 1 års produktgaranti.

Ibland är olyckan framme och produkten du investerat i fungerar inte som tänkt. Lugn, bara lugn. Ptec erbjuder 1 års garanti på både butiksinredningsprodukter och produkterna i HFLEX-sortimentet.

Garantin skyddar mot funktions- och tillverkningsfel. Mot uppvisande av faktura erhåller du kostnadsfritt reservdelar alternativt en ny produkt om varan uppvisar tecken på funktions- eller tillverkningsfel. Skadebedömningen görs av Ptec enligt överenskommelse.

Besök gärna vår FAQ-sida för att se fler frågor och svar »